Klinikler

FAKÜLTE KLİNİKLERİNİN VE GENEL İŞLEYİŞİNİN TANITILMASI 

Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesinde; 8 Anabilim Dalı’nın çalıştığı 6 klinik ve 2 ameliyathane mevcuttur. Bu kliniklerden birinde, iki Anabilim Dalı işleyişinin birbirine çok yakın olması ve tedavi süreçlerinin aynı hekimler tarafından gerçekleştirilmesinden dolayı (Endodonti ve Tedavi A.B.D.); diğerinde ise iki bölüm işleyişinin birbirini takip etme oranlarının çok yüksek olmasından dolayı (Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.B.D.) ortak çalışma gerçekleştirilmektedir. Ortak çalışma gerçekleştiren bu klinikler, özel cam bölmelerle birbirinden ayrılmış olup; fiziki alanları hastalara kolaylık sağlamak için, bilgilendirme levhalarıyla netleştirilmiştir.

Fakültede bütün klinikler randevuyla çalışmaktadır. Randevular hastalar tarafından bizzat Fakülteye başvurarak yüz yüze veya telefonla alınmaktadır. Her Anabilim Dalı Kliniğinin günlük hasta kontenjan sayısı (kabul edilen hasta sayısı) değişiklik göstermektedir. Mevcut tedavi edilecek hasta sayıları; ilgili Anabilim Dalı uzman hekim sayısı ve tedavi süreleri göz önüne alınarak ilgili Anabilim Dalı Başkanları tarafından belirlenmektedir. Kliniklerden üçü giriş katında, diğer üçü ise bir üst katta bulunmakta olup; her bir klinik birbirinden, ortak bir koridor üzerinden ayrı giriş kapılarıyla fiziki olarak ayrılmıştır. Fakülteye ayda yaklaşık olarak 10.000 hasta kabul edilmektedir. Randevu günü verilen randevu saatinde Fakülteye gelen hastalar, ilk olarak ilgili Anabilim Dalı klinik sekreterlerine başvurarak giriş yaptırmakta; yapılan bu giriş sıralamasına göre de kliniklere kabul edilmektedir. Bu aşamada aynı saate randevusu olan hastalar geliş zamanları göz önüne alınarak yapılan giriş sıralamasına göre tedavi sırasına dâhil edilirler. Bu sıralamada bekleyen hastalar, klinik önünde bulunan bekleme alanında tedavi zamanı beklerler.

Kliniklerde her bir hekimin çalışma alanı özel camlarla birbirinden ayrılmıştır. Bu sayede hiçbir hasta tedavi sırasında birbirini görmemekte, her hastaya ve hekime özel alanlar oluşturulmaktadır. Tüm Anabilim Dallarına ait kliniklerde uzman diş hekimler, asistanlar, staj planlamaları dâhilinde 4. Ve 5. Sınıf stajyer diş hekimleri ve yardımcı personeller görev almaktadır.

Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi, bölgede Ağız ve Diş Sağlığı konusunda tüm Anabilim Dalları bazında uzman diş hekimi bulunan en üst düzey Diş Hastanesi konumundadır. Fakülte, bir sağlık kurumu olmanın öncesinde bir eğitim kurumudur. Bu nedenle Fakülte bünyesinde bulunan akademisyen diş hekimlerinin ilk önceliği, öğrencilere teorik eğitimler vermek ve onları pratik eğitimlerle destekleyip arta kalan zamanda klinik süreçlerini gerçekleştirmektir. Öğrenciler ise 4. ve 5. sınıfta, teorik derslerinin yanında staj eğitimlerini aynı Fakültedeki kliniklerde gerçekleştirmektedir. Tüm klinikler, Cuma hariç hafta içi tüm günlerde sabah 08.00’den 12.00’ye; öğleden sonra ise 13.00’den 16.30’a kadar hizmet vermektedir. Cuma günü öğleden sonraları klinik hizmetleri ise, uzmanlık eğitimleri dolayısıyla verilmemektedir.