Tarihçe

      Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 3 Nisan 1993 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Bu karar, 3 Mayıs 1993 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Fakülte; 1995/1996 eğitim öğretim yılında 21 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamış olup, 1997 Şubat ayından itibaren hasta kabul etmeye başlamıştır. İlk faaliyet göstermiş olduğu “Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası”, Rektörlük Tarafından Geçici olarak Diş Hekimliği Fakültesi’ne tahsis edilmiştir. 1997 – 2011 yılları arasındaki klinik hizmetlerini aynı binada devam ettiren Diş Hekimliği Fakültesi; kaynak yetersizliği ve hastalara verilen hizmetlerin yetersiz kalması üzerine, 2011 yılı son çeyreği itibariyle yeni binasında faaliyete geçmiştir ve kapasite artırımıyla daha fazla sayıda hastaya tedavi olanağı sağlamaya çalışmaktadır. Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi, 25 Nisan 2006 tarihinde muayene ve tedavi hizmetleri alanında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini devlet üniversiteleri arasında tüm bölümleriyle alan ilk fakültedir. Yeni binasında hasta kapasitesini artıran Diş Hekimliği Fakültesi, 123 ünitiyle (hasta koltuğu) günlük yaklaşık 600 - 700 hastaya hizmet imkânı sağlanmakta olup yıllık tedavi gören toplam hasta sayısı 150.000 i geçmektedir. Ayrıca Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi, 2010 yılında Çukurova Kalkınma Ajansından TR62-09-03 no’lu Entegre Hastane Otomasyon Sistemi (EHOS) isimli projeyi kazanmış olup, bu projeyi Eylül 2011 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlanan yeni binasında faaliyete sunmuştur.
      İlerici, yenilikçi, başarılı, tıbbi açıdan yeterli donanıma sahip diş hekimleri ile sürekli gelişen ve iyileştirilen muayene ve tedavi hizmetleri sunan ve uluslararası düzeyde tanınan bir Diş Hastalıkları Hastanesi olma vizyonuna sahip olan Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi, Muayene ve Tedavi Hizmetlerinde; hasta memnuniyetine yönelik, sürekli gelişerek iyileşen sağlık hizmeti sunmaya kendini adamış bulunmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için hizmetlerin her aşamasında en yüksek kaliteyi güvence altına alacak etkin bir kalite sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanmasını amaç edinmiştir.