Fakülte Yönetim Kurulu

 

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. H.Oğuz YOLDAŞ
Prof. Dr. M.Cem DOĞAN
Prof. Dr. Koray SOYGUN
Prof. Dr. Onur UÇAK TÜRER
Doç. Dr. Orhun EKREN
Doç. Dr. H.Can TÜKEL
Dr. Öğr. Üyesi Zehra SÜSGÜN YILDIRIM