2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çerçevesinde Belirlenen Hedefler

 

Sıra No

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çerçevesinde Belirlenen Hedefler

1

10 Mart 2020 YÖKAK tarafından tescil edilen Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği'ne başvuru yapmaya hazır hale gelmek.

2

Öğrencilerin ve Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitim-öğretim ve çalışma alanlarını iyileştirmek. Yeni Restoratif Diş Tedavisi kliniği oluşturarak, fakültenin eğitimde kullanılan ünit sayısını %10 oranında arttırmak.

3

Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasını sağlamak. Bu kapsamda etkin telefon ile randevu sistemine geçmek. Bu durumdan kaynaklı hasta memnuniyetsizliğini %50 oranında azaltmak.

4

03.07.2017 tarih ve 30123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” gereği sağlıkta kalite değerlendirmeleri sürecinde sağlık kuruluşunun almış olduğu kalite puanını %5 oranında arttırmak.

5

Dış Kaynaklı proje sayısını %10 arttırmak.

6

Yönergesi Hazırlanan Araştırma Laboratuvarımızın da katkısı ile Ulusal işbirlikli proje sayısını 2022 yılı sonuna kadar %25 artırmak.

7

Q3 ve Q4 sınıfında yer alan Öğretim üyesi başına düşen toplam nitelikli yayın sayısını %5 artırmak.

8

Uzmanlık tezlerinden yapılmış nitelikli yayın sayısını 2023 yılı sonuna kadar %20 artırmak.

9

Küresel salgın ve etkilerinin ilerleyen yıllarda da devam edeceğini planlayarak Çevrimiçi ve yüz yüze karma eğitim programlarının entegrasyonunu sağlamak. Bu kapsamda dersliklerin ve laboratuvarların teknik alt yapısını güçlendirmek.

10

Eğitim Becerilerini geliştirme eğitimi almamış öğretim elemanlarının, 2023 yılı sonuna kadar eğitim becerilerini geliştirme eğitimi almalarını sağlamak.

11

İdari personelin niteliğini ve ihtiyaç duyulan alanlarda sayısını arttırmak.